P. W. WAMAR
ul. Sienkiewicza 14
Dąbrowa Górnicza
Telefon  +48 32 764 11 46

Oferta Ubezpieczenia

 

 

Dla Klientów Indywidualnych:

 

  • Pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych  (OC / AC / NNW / ASS / OP),
  • Ubezpieczenia majątkowe (dom, mieszkanie, dom letniskowy),
  • Ubezpieczenia zdrowotne,
  • Ubezpieczenia osobowe,
  • Ubezpieczenia turystyczne.

 

Dla Klientów Biznesowych:

 

  • Ubezpieczenia komunikacyjne (floty),
  • Ubezpieczenia majątkowe (ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem, rabunek),
  • Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytuły prowadzenia działalności,
  • Ubezpieczenia finansowe (gwarancje wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek)